Wij vinden privacy van onze leden en bezoekers van onze site van groot belang. Daarom hebben wij een privacy verklaring opgesteld. Daarin staat wat wij met de persoonsgegevens doen. Wij delen de informatie in principe niet met derden. En daar waar het nodig is ter ondersteuning van onze digitale systemen of drukwerkverzorging, hebben wij met onze partners afspraken gemaakt.

Een belangrijk onderdeel van samen gemeente zijn in de naam van Christus, is dat we omzien naar elkaar. Niet alleen ambtsdragers, maar alle gemeenteleden vervullen hierin een rol. Vanuit dit belang, omzien naar elkaar en meeleven met elkaar, vinden wij het van groot belang dat we lief en leed met elkaar delen. Binnen onze gemeente verspreiden we dan ook berichten over ziekte, verjaardagen, huwelijksjubilea etc. van onze leden. Wij doen dit  zo zorgvuldig mogen en proberen te voorkomen dat de informatie door derden misbruikt wordt. Namen en waar nodig adressen worden alleen op papier of mondeling gedeeld. Verspreiding via openbare digitale kanalen doen we alleen na toestemming van de desbetreffende personen.

Gedetailleerde informatie over gegevens opslag, verwerking en uw rechten vindt u in de privacyverklaring.

Omdat er nog veel onduidelijk is over de praktijk van de nieuwe wet, werken wij ons privacybeleid de komende maanden nog verder uit. Uitgangspunt is dat we proberen uw privacy zo goed mogelijk te bewaken. Wij hebben geen commerciele belangen en we proberen te voorkomen dat anderen misbruik maken van uw gegevens.

Vragen of opmerkingen kunt u mailen aan

Volg ons op

    official youtube logo Custom

Joomla templates by JoomlaShine