Welkom! Je kunt op 3 manieren zijn ingeschreven bij de Protestantse gemeente Veendam (PGV)

1. Als lid, dat betekent dat je gedoopt bent en/of belijdenis hebt gedaan.

2. Als gastlid, dat betekent dat je nog lid bent van een andere gemeente, maar ook ingeschreven staat bij de Protestantse gemeente en

3. Als blijkgever van verbondenheid, dat betekent dat je (nog) niet gedoopt bent, maar wel graag bij de Protestantse gemeente wilt horen, wellicht om in de toekomst belijdenis te doen van je geloof, of omdat bijvoorbeeld je partner lid is.

Het lidmaatschap van de PGV is vergelijkbaar met een vereniging. Wij bieden je een gemeenschap om je thuis te voelen en je kunt deelnemen aan verschillende activiteiten die je helpen je te verdiepen in de zin van het leven. Andersom verwachten we van jou dat je ook actief deelneemt, ieder naar zijn of haar vermogen.

Als je besloten hebt dat je graag bij de PGV wilt horen dan zijn er een paar mogelijkheden.

1. Je bentnu lid(dat wil zeggen dat je gedoopt bent of belijdenis hebt gedaan)van een andere Protestantse gemeentein de regio; stuur dan bericht naar de ledenadministratie van die gemeente met het verzoek om je over te schrijven naar Veendam. Mocht dat problemen geven, dan kunnen wij de overschrijving ook voor je regelen. Stuur dan je volledige namen en geboortedatum, adresgegevens en de naam van je huidige gemeente naar onze ledenadministrateur. We sturen je bericht zodra een en andere geregeld is.

2. Je bent lid van een niet-Protestantse gemeente enwilt lid worden van de PGV. Dan moet je je lidmaatschap bij je huidige kerk opzeggen. Meestal moet dat schriftelijk en vraag dan gelijk of ze jouw gegevens op papier (of mail) willen zetten (een zogenoemde attestatie). Deze gegevens kun je toesturen aan onze ledenadministrateur met het verzoek om je in te schrijven.

3. Je bent lid van een niet-Protestantse gemeente, maar dat wil je niet opzeggen. Maar om praktische redenen bijvoorbeeld omdat je partner lid is van de PGV of omdat je eigen kerk te ver weg is om deel te nemen aan de wekelijkse activiteiten, wil je gastlid worden bij de PGV. Je kunt dan deelnemen aan alle activiteiten van de Protestantse gemeente, maar blijft wel lid bij je eigen kerk. Stuur je gegevens naar onze ledenadministrateur. Binnen de Protestantse gemeente heb je als gastlid geen stemrecht.

4. Je bent niet gedoopt, maar wilt dat wel graag. Neem dan contact op met een van onze predikanten.

5. Je bent niet gedoopt en weet ook nog niet of je dat wilt, maar je wilt wel graag deelnemen aan de activiteiten van de PGV. Je kunt je gegevens (volledige namen, adres, geboortedatum, geboorteplaats eventuele gegevens van je relatie of thuiswonende kinderen) sturen naar de ledenadministrateur met het verzoek om je in te schrijven als blijkgever van verbondenheid. Een van onze wijkmedewerkers neemt dan contact met je op om kennis te maken.

Omdat we geen andere bronnen van inkomsten hebben, vragen we je jaarlijks in januari om een vrijwillige bijdrage aan het gemeentewerk. Als richtlijn gaan we daarbij uit van 1-2% van het belastbaar inkomen per lid.

Als je niet voldoende hebt aan bovenstaande informatie en nog vragen hebt, neem dan gerust contact op met de scriba van de kerkenraad:

Volg ons op

    official youtube logo Custom

Joomla templates by JoomlaShine